Język Angielski Zajęcia rytmiczne
Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori
Gimnastyka Korekcyjna Zajęcia z logopedą
  Zajęcia ceramiczne