OFERTA Edukacyjna:

     Naszym małym podopiecznym zapewniamy :

opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w godzinach od 7:00- do 17:00 od poniedziałku do piątku ,

zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

wycieczki edukacyjne

wyjścia na koncerty, do kina i teatru

spotkania z ciekawymi ludźmi

zajęcia plastyczno-techniczne

zajęcia kulinarne

zajęcia ruchowe

zajęcia taneczne

bajkoterapię

smaczną kuchnię dostosowana do potrzeb każdego dziecka

miłą i domową atmosferę

odpoczynek