Kadra w przedszkolu Królestwo Przedszkolaka to zespół młodych, wykształconych oraz kreatywnych osób. Praca z Dziećmi jest dla nich pasją oraz wyzwaniem.

       Każdego dnia z głową pełną pomysłów dbają o prawidłowy rozwój oraz wychowanie przedszkolaków.

       Nasi nauczyciele czuwają nad edukacją i bezpieczeństwem małych podopiecznych, rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz monitorują postępy. Codziennie udzielają Rodzicom informacji o minionym dniu ich Dziecka oraz organizują spotkania indywidualne na których omawiają postępy edukacyjne przedszkolaków.