W przedszkolu „Królestwo Przedszkolaka” realizujemy program edukacyjny zgodny z wytycznymi MEN.

     Chcemy, aby każde dziecko mogło odkryć i rozwijać swoje zainteresowania.

     Jesteśmy przekonani, iż maluchom przede wszystkim należy stwarzać warunki
do podejmowania rozmaitych działań, by same stwierdziły, czy lubią to, czy nie.

     Dlatego też stosujemy z przedszkolakami różnorodne metody pracy.