Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.

       Pracujemy przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerw ustalonych  przez organ prowadzący w porozumieniu z Rodzicami.

       Nabór do przedszkola trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. Każda grupa w naszym przedszkolu może liczyć maksymalnie 15 osób.