Miesięczny koszt pobytu dziecka w naszym przedszkolu wynosi 400,00 zł. Jest to opłata stała uiszczana
przez rodziców miesięcznie bez względu na ilość nieobecności dziecka w przedszkolu.
W czesnym uwzględnione są wszystkie zajęcia dodatkowe.

      Wpisowe w naszym przedszkolu wynosi 200,00 zł. Kwota ta przeznaczana jest na zakup papieru, kartek,
farb, ciastoliny i innych artykułów papierniczych.
Oferujemy ponadto pełne wyżywienie dziecka (śniadanie, drugie śniadanie, obiad składający się się z dwóch dań,
podwieczorek oraz nielimitowane owoce, wodę lub kompot przez cały dzień ), obliczane według liczby
dni pobytu dziecka w przedszkolu.

     Koszt pełnej stawki żywieniowej wynosi 12,00 zł. za jeden dzień.